Giới thiệu
Giới thiệu MSI

Giới Thiệu MSI

Các phòng khám Marie Stopes chú trọng xây dựng một môi trường cung cấp dịch vụ thân thiện, chuyên nghiệp, chu đáo và đáng tin cậy dành cho mọi khách hàng trong độ tuổi sinh sản. Hiểu được tầm quan trọng của công tác tư vấn, chúng tôi luôn luôn lắng nghe nhu cầu khách hàng và chia sẻ với chị em những thông tin đầy đủ và cập nhật nhất trong lĩnh vực SKSS.

  • Lấy khách hàng là trọng tâm: sự an toàn về sức khỏe và sự hài lòng của bạn là ưu tiên hàng đầu.
  • Môi trường dịch vụ thân thiện
  • Tập trung vào hiệu quả thiết thực với khách hàng thay vì giới thiệu kỹ thuật phức tạp, tốn kém.

Nguyên tắc tại Marie Stopes Việt Nam

Khách hàng là trọng tâm

Khách hàng là trọng tâm

Sự an toàn về sức khỏe và sự hài lòng của bạn là ưu tiên hàng đầu

Dịch vụ thân thiện

Dịch vụ thân thiện

Sự an toàn về sức khỏe và sự hài lòng của bạn là ưu tiên hàng đầu

Hiệu quả thiết thực

Hiệu quả thiết thực

Sự an toàn về sức khỏe và sự hài lòng của bạn là ưu tiên hàng đầu

Hành trình phát triển MSI

Các phòng khám Marie Stopes chú trọng xây dựng một môi trường cung cấp dịch vụ thân thiện, chuyên nghiệp, chu đáo và đáng tin cậy dành cho mọi khách hàng trong độ tuổi sinh sản.

Hành trình phát triển MSI
Chuyên viên

Ts. Delia Mitchell

Nguyên giám đốc hệ thống phòng khám Marie Stopes

Các phòng khám Marie Stopes chú trọng xây dựng một môi trường cung cấp dịch vụ thân thiện, chuyên nghiệp, chu đáo và đáng tin cậy dành cho mọi khách hàng trong độ tuổi sinh sản.

Ronald Zimmerman
Ronald Zimmerman

Chuyên viên

Ronald Zimmerman
Lucille Little

Chuyên viên

Kate Schmidt
Kate Schmidt

Chuyên viên

Delia Mitchell
Delia Mitchell

Chuyên viên

Giải thưởng & Chứng nhận

Giải thưởng & Chứng nhận
Chi nhánh

09

Chi nhánh

Khách Hàng

2300

Khách Hàng

Chuyên viên

128

Chuyên viên

Chi Nhánh Phòng Khám

Phòng khám

MIỀN BẮC

Phòng khám

MIỀN TRUNG

Phòng khám

MIỀN NAM