CẦN BIẾT THÊM GÌ VỀ QUE CẤY TRÁNH THAI?

Có thể có một sẹo nhỏ sau khi cấy hoặc tháo que cấy tránh thai. Một số phụ nữ có thể bị một vết sẹo to hơn. Ngoài ra, sẹo có thể to hơn nếu khó tháo que cấy tránh thai.
Trong một số trường hợp rất hiếm gặp, que cấy tránh thai có thể di chuyển khỏi vị trí ban đầu khiến cho việc tháo trở nên phức tạp.
Que cấy tránh thai không giúp phòng tránhcác bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) và HIV/AIDS.