ĐIỀU GÌ GÂY RA UNG THƯ TINH HOÀN?

Hầu hết các trường hợp ung thư tinh hoàn đều không rõ nguyên nhân,tuy nhiên có một số yếu tố rủi ro nhất định có thể liên quan như: Tinh hoàn ẩn – Tình trạng mà một hoặc cả hai bên tinh hoàn không chạy xuống bìu, mà vẫn nằm trong ổ bụng sau năm năm đầu đời. Nam giới có tiền sử tinh hoàn ẩn sau tuổi thơ ấu có nguy cơ bị ung thư tinh hoàn cao hơn khoảng năm lần so với nam giới có tinh hoàn bình thường.
Một yếu tố nguy cơ thấp hơn là nếu có tiền sử gia đình có người đã bị ung thư tinh hoàn.