ĐIỀU TRỊ NHƯ THẾ NÀO TRONG TRƯỜNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM PHẾT CỔ TỬ CUNG LÀ BẤT THƯỜNG?

Việc điều trị khi có kết quả xét nghiệm phết cổ tử cung bất thường cũng tương tự như làm xét nghiệm phết cổ tử cung. một mẫu nhỏ tế bào sẽ được lấy ra để làm xét nghiệm chi tiết , bác sĩ sản khoa sẽ thảo luận bước tiêp theo phụ thuộc kết quả XN bất thường ở mức độ ntn, có thể là sàng lọc thêm và quan sát hoặc điều trị tích cực. Việc điều trị thường là rất thành công với phương pháp áp lạnh CTC phòng ngừa Ung thư 20 năm