ĐÌNH CHỈ THAI NGHÉN CÓ ĐAU ĐỚN KHÔNG?

Hầu hết các phụ nữ thực hiện đình chỉ thai nghén ngoại khoa đều nói rằng có thể chịu được và chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn trong 5 đến 10 phút. Thuốc giảm đau luôn có sẵn nếu cần thiết.
Với những phụ nữ chọn cách đình chỉ thai nghén bằng thuốc, cơn đau có thể từ mức độ nhẹ, được mô tả chỉ hơi đau hơn lúc đang có kinh nguyệt một chút tới mức độ đau nặng.