DỤNG CỤ TỬ CUNG CÓ CHỨA HÓC MÔN (VÒNG TRÁNH THAI NỘI TIẾT – IUS) ĐƯỢC LẤY RA NHƯ THẾ NÀO?

Việc tháo đơn giản hơn việc đặt dụng cụ tử cung có chứa hóc môn (vòng tránh thai nội tiết – IUS) và nó có thể được tháo bất kỳ lúc nào trong chu kỳ của bạn. Bạn không nên cố gắng để tự tháo dụng cụ tử cung và luôn phải tìm sự giúp đỡ từ chuyên gia y tế.