LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT NẾU DỤNG CỤ TỬ CUNG (VÒNG TRÁNH THAI) CỦA TÔI ĐÃ BỊ DI CHUYỂN?

Dụng cụ tử cung (vòng tránh thai) được gắn với hai sợ dây ni lông mịn. Khi dụng cụ tử cung được đặt trong tử cung, các dây này sẽ thò ra ngoài cổ tử cung. Điều quan trọng là bạn phải tái khám theo hướng dẫn và siêu âm kiêm tra và học cách tự khám dây vòng để kiểm tra xem có ở đúng vị trí không.