NHỮNG ĐIỀU KHÁC TÔI CẦN PHẢI BIẾT VỀ THUỐC TIÊM TRÁNH THAI LÀ GÌ?

Việc sử dụng lâu dài thuốc tiêm tránh thai có thể làm giảm nồng độ khoáng chất trong xương ở một số phụ nữ, tuy nhiên trình trạng này có thể trở lại bình thường khi ngừng tiêm. Vì vậy, nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc trên 45 tuổi, thuốc tiêm tránh thai có thể không phải là lựa chọn tối ưu đầu tiên của bạn để tránh thai. Thuốc tiêm tránh thai cũng không giúp phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) hoặc HIV/AIDS.