TẠI SAO XÉT NGHIỆM PHẾT CỔ TỬ CUNG LẠI QUAN TRỌNG?

Một xét nghiệm phết cổ tử cung tìm kiếm những thay đổi ở tế bào của cổ tử cung của bạn. Các thay đổi có thể diễn ra rất chậm nhưng có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng như ung thư cổ tử cung. Nếu phát hiện thấy các tế bào bất bình thường sẽ được điều trị sớm để tránh phát triển thành ung thư. Làm xét nghiệm phết cổ tử cung hai năm một lần có thể giúp phòng tránh những dạng phổ biến nhất của ung thư cổ tử cung ở 90% các trường hợp.