THUỐC TIÊM TRÁNH THAI CÓ HIỆU QUẢ NGAY LẬP TỨC KHÔNG?

Nếu thuốc tiêm tránh thai được tiêm trong vòng 5 ngày đầu của chu kỳ kinh nguyệt (ngày một là ngày thứ nhất của kỳ kinh), thì thuốc sẽ có tác dụng ngay lập tức. Nếu được tiêm vào một thời gian khác trong chu kỳ của bạn thì bạn nên sử dụng một biện pháp tránh thai khác (ví dụ như bao cao su) trong 7 ngày tiếp theo để tránh mang thai ngoài ý muốn. Bác sĩ của bạn sẽ thảo luận với bạn về thời điểm tốt nhất để tiêm thuốc, vì đầu tiên họ cần phải đảm bảo rằng bạn chưa mang thai.