THUỐC TIÊM TRÁNH THAI ĐƯỢC TIÊM NHƯ THẾ NÀO?

Khi tư vấn, đầu tiên, bác sĩ của bạn sẽ thảo luận và đánh giá tính ổn định của thuốc tiêm tránh thai với bạn, bao gồm cả ưu điểm và nhược điểm của biện pháp. Sau khi tư vấn ban đầu và bạn chấp nhận sử dụng biện pháp, bác sĩ hoặc điều dưỡng sẽ sẽ tiêm nhanh một liều nhỏ thuốc tiêm tránh thai vào mông hoặc bắp tay của bạn.