TÔI CÓ THỂ CẤY QUE MỚI KHI LẤY QUE CŨ RA KHÔNG?

Có thể cấy que cấy tránh thai mới cùng thời điểm với việc tháo que cấy tránh thai cũ. Tốt nhất bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ khi bạn muốn làm như vậy.