TÔI CÓ THỂ ĐẶT MỘT DỤNG CỤ TỬ CUNG (VÒNG TRÁNH THAI) MỚI KHI THÁO CÁI CŨ KHÔNG?

Có thể đặt một dụng cụ tử cung (vòng tránh thai) mới ngay sau khi tháo cái cũ.