TÔI CÓ THỂ ĐẶT MỘT VÒNG TRÁNH THAI NỘI TIẾT (IUS) MỚI KHI THÁO CÁI CŨ RA KHÔNG?

Có thể đặt một vòng tránh thai nội tiết (IUS) ngay lập tức sau khi tháo cái cũ.