TÔI CÓ THỂ MUA VÒNG TRÁNH THAI NỘI TIẾT (IUS) Ở ĐÂU?

Vòng tránh thai nội tiết (IUS) phải được đặt bởi một Bác sĩ đã được tạo để có khả năng cung cấp dịch vụ an toàn. IUS thường có sẵn tại các PK cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/ kế hoạch hóa gia đình cũng như tại hệ thống phòng khám Marie Stopes Việt Nam.