XÉT NGHIỆM PHẾT CỔ TỬ CUNG NHƯ THẾ NÀO?

Xét nghiệm phết cổ tử cung là một xét nghiệm đơn giản và nhanh chóng để thu thập các tế bào từ cổ tử cung của bạn để làm xét nghiệm xem có sự thay đổi hoặc bất thường nào không. Bác sỹ chuyên trách sẽ nhẹ nhàng đặt một dụng cụ được gọi là mỏ vịt vào âm đạo của bạn để bộc lộ cổ tử cung. Sau đó họ sẽ dùng cái chổi nhỏ và/hoặc một cái đè lưỡi để lấy mẫu từ cổ tử cung.