Vòng tránh thai âm đạo là một dụng cụ bằng nhựa mềm được đưa vào âm đạo và phóng thích ra cả hai hoóc môn oestrogen và progestin. Những hóc môn này sau đó sẽ thẩm thấu vào máu qua thành âm đạo để ngăn trứng rụng. Vòng tránh thai âm đạo được đặt một lần trong một tháng, nằm trong âm đạo 3 tuần và tháo ra trong 1 tuần. Việc này có thể được thực hiện mà không cần trợ giúp của Bác sĩ một cách kín đáo tại nhà của bạn. Bạn cũng có thể quyết định tháo dụng cụ khi giao hợp, nhưng điều đó tùy thuốc vào bạn.
Những phụ nữ trước đó từng không cảm thấy phù hợp với các biện pháp tránh thai chứa hoóc môn có thể muốn thử vòng tránh thai âm đạo vì nó có liều hóc môn rất thấp. Vòng tránh thai âm đạo không phù hợp trong một số tình trạng sức khỏe và có giá thành tương đối cao. Điều quan trọng là bạn phải thông báo cho Bác sĩ về bất kỳ loại thuốc nào mà bạn đang sử dụng trước khi bắt đầu sử dụng vòng biện pháp tránh thai này.

Vòng tránh thai âm đạo mới chỉ được sử dụng và lưu hành ở một số bệnh viện và cơ sở y tế chuyên khoa. Tại Việt Nam, biện pháp tránh thai này không được phổ biến so với các biện pháp tránh thai nội tiết khác như thuốc uống tránh thai, miếng dán và que cấy tránh thai.